Enginyer/a especialista en estructures metàl·liques

 • Jornada
  Tiempo completo
 • Salario
 • Tipo de contrato
  Indefinido
 • Experiencia
  De 2 a 5 años
 • Localidad
  Olot
 • Num. Vacantes
  1
 • Referencia
  8480E3BF-D6B7-CD92-63C9-F243DC74E2B1

No Value

Requisitos
Per aquesta posició es requereix:

- Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria Mecànica, Arquitectura Tècnica, Delineació o similar.
- Experiència mínima de 3 anys en disseny, verificació i construcció d’estructures metàl·liques complexes.
- Expertesa en el disseny, verificació i execució de detalls constructius i sistemes constructius tant d’estructures metàl·liques com d’obra civil.
- Coneixement de codis professionals europeus, normes de construcció i guies de disseny per l’edificació.
- Expertesa en l’ús de software avançat d’estructures com RFEM, Robot, Strand 7 o similar.
- Experiència en l’ús de software de simulació avançada com ANSYS, ABAQUS o similar.
- Experiència en l’ús de software de modelat 2D com Autocad i 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
- Capacitat demostrada en el coneixement avançat del software usual d’oficina com MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project.
- Actitud proactiva en la proposició de millores de disseny i de solució de problemes.
- Excel·lent aptitud en planificació i organització.
- Capacitat de prioritzar i treballar amb més d’un projecte alhora.
- Fluïdesa en l’Anglès escrit i parlat.
- Disposat a viatjar sovint (aproximadament 5-10% del temps).

¿Qué ofrecemos?
Important empresa de la Garrotxa especialista en dissenyar i construir estructures singulars d'acer i vidre té la necessitat d'incorporar un/a enginyer/a especialista en estructures metàl·liques per a realitzar les següents funcions:

- Revisió de especificacions tècniques i normatives.
- Disseny conceptual d’estructures i detalls constructius.
- Desenvolupament de simulacions numèriques complexes (Models globals i models de detall 3D).
- Verificació estructural de estructures d’acer i vidre.
- Anàlisis tèrmic i energètic d’elements de tancament.
- Coordinació amb l’equip de disseny mitjançant dibuixos, models 3D, informes i especificacions.
- Elaboració de documentació acurada amb la verificació estructural per la revisió del client/equip de disseny/agències de control.
- Determinació dels requeriments de fabricació: toleràncies, controls del producte...
- Determinació del mètode de muntatge: fases de construcció.
- Especificació i execució de tests físics (a les pròpies instal·lacions i en laboratoris).
- Supervisió de la fabricació i muntatge: inspeccions de fàbrica, visites d’obra i solució de incidències.
- Col·laborar amb l'equip de projecte i el taller per trobar oportunitats de reduir el cost mitjançant la selecció de proveïdors i els mètodes de fabricació.
- Suport al departament d’estudis: Anàlisis de viabilitat, predimensionat d’estructures i definició de detalls en fase d’oferta.

S'ofereix:

- Contracte estable directament empresa.
- Jornada laboral completa amb un horari partit de dilluns a divendres.
- Salari entre 25k i 35k segons experiència i vàlua del/la candidat/a.